Controleer uw polisvoorwaarden:

Tegenwoordig is fysiotherapie voor iedereen direct toegankelijk. Sinds 1 januari 2006 kunt u rechtstreeks – dus zonder verwijsbriefje – bij ons terecht. Dit wordt ook wel DTF genoemd: Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie. Wat betekent dat voor u? Vanaf 1 januari 2006 heeft u geen verwijsbriefje meer nodig voor de fysiotherapeut. Natuurlijk, u mag nog altijd eerst een afspraak maken bij de huisarts. Maar het hoeft in principe niet meer. De huisarts blijft de centrale rol spelen in de coïrdinatie van uw zorg. Tijdens uw behandeling zal de huisarts worden geïnformeerd over uw voortgang, tenzij u aangeeft dat u dat niet wenst.

In principe heeft u geen verwijzing meer nodig van de huisarts, toch is het mogelijk dat uw zorgverzekeraar in zijn polisvoorwaarden heeft bepaald dat u wel een verwijzing nodig heeft om de intake, onderzoek en behandelingen vergoed te krijgen. Voor aandoeningen die op de chronische lijst staan is altijd een verwijzing noodzakelijk. Tevens zijn er aanvullende verzekeringen waarin fysiotherapie beperkt vergoed wordt. Controleer uw polisvoorwaarden om te zien wat uw zorgverzekeraar vergoedt.

De registerfysiotherapeut: een zeker gevoel

De Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie betekent een uitbreiding van de verantwoordelijkheid van fysiotherapeuten. U wilt immers optimaal behandeld worden en, indien nodig, doorgestuurd worden naar een meer gespecialiseerde collega of huisarts. Vanuit de beroepsorganisatie, het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF), wordt een actief beleid gevoerd om continu de kwaliteit van fysiotherapie verder te verhogen. Bijvoorbeeld door wetenschappelijk onderzoek en een verplichting tot bijscholing. Wie aan alle kwaliteitseisen voldoet en ook werkt volgens de richtlijnen van het KNGF, wordt toegelaten tot het kwaliteitsregister fysiotherapie. En pas dan mag een fysiotherapeut zich daadwerkelijk registerfysiotherapeut noemen. Uiteraard is onze praktijk te vinden in het kwaliteitsregister.

Fysiotherapie van Beelen
Zonnebloemstraat 16
2223 VC Katwijk

Tel. 071 – 40 77 000
info@fysiotherapievanbeelen.nl
www.fysiotherapievanbeelen.nl